Tiết kiệm tích lũy mục tiêu là gì ? Làm sao để mở Sổ tiết kiệm mục tiêu ?

Tiết kiệm tích lũy mục tiêu là gì ? Làm sao để mở Sổ tiết kiệm mục tiêu ? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hình thức tiền gửi này:

Khái niệm tiết kiệm mục tiêu

Tiết kiệm tích lũy mục tiêu là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu tích lũy với Sổ tiền nhỏ để đạt đến Sổ tiền mục tiêu lớn trong tương lai nhằm phục vụ các nhu cầu về tài chính của bản thân. 

Khách hàng có thể tích lũy tiền gửi từ những khoản tiền lẻ từ chính các giao dịch trong hoạt động chi tiêu hàng ngày. Sổ tiền thanh toán có thể lẻ sẽ được hệ thống làm tròn phần lẻ thành Sổ chẵn theo đơn vị làm tròn mà người gửi đã chọn để gửi vào mục tiêu đã tạo.

Khách hàng có thể lựa chọn gửi tiền hay tất toán một cách linh động kể cả ngày nghỉ hay Lễ tết, thậm chí là ngoài giờ hành chính. Khách hàng chỉ có thể gửi, nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm thông qua các tài khoản thanh toán của bản thân.

Hình thức này không được áp dụng cho các tài khoản thanh toán đồng chủ Sổ hữu và các cá nhân nước ngoài.

Điều kiện mở Sổ tiết kiệm mục tiêu

  • Khách hàng mở Sổ phải là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, là người cư trú hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
  • Đảm bảo từ 15 tuổi trở lên. 
  • Không bị mất hoặc hạn chế về năng lực hành vi dân sự, có đầy đủ nhận thức theo quy định của pháp luật. 

Thủ tục mở Sổ tiết kiệm mục tiêu

Khách hàng đăng ký mở Sổ tiết kiệm mục tiêu qua hệ thống Internet banking, cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân và kiểm tra, đồng ý các điều khoản mở và sử dụng Sổ tài khoản do Ngân hàng thông báo. Mã OTP sẽ được hệ thống Ngân hàng cung cấp, khách hàng sẽ tiến hành xác thực đúng theo mã OTP đã được nhận. 

Thủ tục mở sổ tiết kiệm mục tiêu đơn giản nhanh chóng

Kỳ hạn tiền gửi sẽ được tính từ ngày khách hàng mở Sổ tiết kiệm cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ hạn đã cam kết. 

Trong những trường hợp, ngày mở Sổ tiết kiệm là ngày cuối cùng trên tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn sẽ được Ngân hàng tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn. 

Trong trường hợp ngày khách hàng mở Sổ tiết kiệm, ngày gia hạn gần nhất lại rơi vào ngày 29, 30 hay 31 và tháng đến hạn không có các ngày này thì ngày đến hạn sẽ được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn. 

Lãi suất hàng tháng được trả vào cuối kỳ ngày đến hạn của Sổ tiết kiệm hoặc đến khi Sổ tiết kiệm chấm dứt do nhu cầu của khách hàng. 

Gửi, nhận tiền gửi và lãi suất qua Tài khoản thanh toán

Khách hàng thực hiện các thao tác gửi tiền lần đầu và nhận tiền gửi và lãi suất thông qua chính tài khoản thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng phát hành Sổ và cùng loại tiền với Sổ tiết kiệm. Tài khoản thanh toán sẽ nhận tiền gửi và lãi suất của Sổ tiết kiệm được hệ thống mặc định là Tài khoản thanh toán để trích tiền.

Trong trường hợp tài khoản thanh toán bị tạm khóa/ phong tỏa/ thay đổi tình trang tài khoản thanh toán, Ngân hàng vẫn chi trả tiền gửi và lãi vào tài khoản thanh toán theo chỉ định trên Sổ tài khoản trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu tạm khóa hay phong tỏa tài khoản thanh toán không cho phép. 

Các trường hợp mà Ngân hàng không chi trả được do tài khoản thanh toán bị đóng, thỏa thuận/ yêu cầu tạm khóa/ phong tỏa tài khoản thanh toán không cho phép; Thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán không cho phép theo quy định của Ngân hàng, Ngân hàng thực hiện giữ tiền gửi và lãi suất bằng không cho đến khi Sổ tài khoản được khách hàng yêu cầu chấm dứt. 

Trường hợp tiền gửi, lãi suất đang bị phong tỏa khi Sổ tài khoản này đến hạn, Ngân hàng sẽ giữ hộ tiền gửi và lãi suất bằng không, sau đó tiếp tục phong tỏa cho đến khi tiền được giải ngân theo quy định về phong tỏa.

➣ Cập nhật thêm Dịch vụ tài chính uy tín nhất tại Hà Nội

➣ Xem ngay Dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng nhanh chóng

➣ Tìm hiểu thêm về Đáo hạn thẻ hàng đầu