Tài khoản thanh toán - Quy trình mở tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán là gì ?

Tài khoản thanh toán được hiểu là khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng được mở tại Ngân hàng được sử dụng cho các dịch vụ thanh toán do Ngân hàng cung cấp. 

Vì thế, tài khoản thanh toán sẽ gồm 3 yếu tố:

  • Tài khoản
  • Chứa tiền gửi không có kỳ hạn
  • Sử dụng cho mục đích thanh toán các dịch vụ do Ngân hàng cung cấp

Về bản chất, tài khoản thanh toán đơn thuần là một dạng tài khoản Ngân hàng nhưng khi xét về các chức năng mà nó cung cấp thì sẽ đa dạng hơn. 

Như tài khoản ngân hàng thông thưởng cỉ có 2 chức năng nhận tiền và rút tiền, nhưng tài khoản thanh toán có thể mang đến cho người dùng nhiều chức năng hơn. 

Tài khoản thanh toán là gì ?

Khách hàng có thể chuyển khoản ngân hàng, thanh toán các loại hóa đơn, mua hàng online,… Chính vì vậy, tài khoản ngân hàng sẽ được người dùng sử dụng nhằm phục vụ cho hoạt động chi tiêu gia đình. 

Chắc hẳn còn rất nhiều người đang ăn khoăn giữa khái niệm tài khoản ngân hàng đơn thuần và tài khoản thanh toán. Nói một cách dễ hiểu hơn, tài khoản ngân hàng gồm nhiều loại tài khản trong đó có tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm,… 

Như vậy, tài khoản ngân hàng là một phạm trù rộng trong đó có tài khoản thanh toán. Đồng thời, tài khoản thanh toán hoàn toàn có thể rút và chuyển tiền như một chiếc thẻ ngân hàng đơn thuần. 

Quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán 

Sở Giao dịch Ngân hàng có thể mở tài khoản thanh toán cho các đối tượng cụ thể như sau:

  • Tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh,… hoạt động hợp pháp theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
  • Cá nhân đủ từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Nhà nước. Nếu như là người lao động thì phải có hợp đồng lao động theo quy định hay tài sản riêng đảm bảo thực hiện được nghĩa vụ trong quá trình dùng thẻ. 

Quy trình mở tài khoản thanh toán

Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ tiến hành lập một bộ hồ sơ theo quy định gồm:

  • Đối với cá nhân, chủ thẻ là người Việt Nam: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, chúc vụ, số CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn, địa chỉ thường trú,…
  • Đối với cá nhân, chủ thẻ là người nước ngoài: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, chúc vụ, số CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn, địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại nước ta, thuộc đối tượng người không cư trú hay người cư trú.

Quy trình mở tài khoản thanh toán

Khách hàng có thể nộp trực tiếp đăng ký làm hồ sơ mở tài khoản thanh toán trực tiếp tại Văn phòng, chi nhánh Ngân hàng hay qua các phương tiện điện tử để đề nghị mở tài khoản. 

Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán từ khách hàng, Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin và giấy tờ. 

Trong trường hợp, hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và thực hiện các yêu cầu kê khai hoàn toàn khớp với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán thì Ngân hàng sẽ tiến hành mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 

Trường hợp, hồ sơ đăng ký mở tài khoản thanh toán không hợp lệ hay chưa đầy đủ, thông tin kê khai chưa khớp thì Ngân hàng sẽ thông báo đến cho khách hàng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. 

Bạn có thể lựa chọn cho mình hình thức đăng ký mở tài khoản thanh toán online để tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển cho mình nhé !

Tìm hiểu thêm:

Dịch vụ thẻ tín dụng 365 uy tín hàng đầu

Rút tiền thẻ tín dụng nhanh chóng

➣ Dịch vụ đáo hạn thẻ bảo mật cao