Đáo hạn thẻ tín dụng. Những khái niệm để hiểu rõ hoạt động đáo hạn thẻ, tránh nợ xấu, nhảy nhóm.

Đáo hạn thẻ tín dụng. Những khái niệm để hiểu rõ hoạt động đáo hạn thẻ, tránh nợ xấu, nhảy nhóm.

Các khái niệm về đáo hạn thẻ tín dụng:

Để hiểu rõ về dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng bạn cần nắm rõ được các khái niệm sau:

Dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng (đảo hạn thẻ tín dụng) là một dịch vụ nằm trong chuỗi dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng. Theo đó, bạn sẽ được bên dịch vụ thẻ tín dụng 365 tạm ứng tiền để trả nợ thẻ tín dụng mà bạn đang sở hữu.

phi dao han the thap
Chi phí đáo hạn thẻ thấp

Như vậy, có thể hiểu dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng 365 sẽ giúp bạn đứng ra thanh toán khoản vay tín dụng với ngân hàng, cùng lãi suất thấp – nhằm mục đích không để lại hồ sơ nợ xấu trên hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam – tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng đăng ký tín dụng quốc gia; thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng; phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng; chấm điểm, xếp hạng tín dụng pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật).

Phân loại nhóm nợ trên CIC
Phân loại nhóm nợ trên CIC

Đến với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng 365 bạn nhận được dịch vụ tốt nhất, không bị nợ xấu ngân hàng. Hỗ trợ 24/7 và tại nhà.

Các nhóm nợ mà chủ thẻ cần quan tâm:

– Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, gồm các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày, có khả năng thu hồi cao;

– Nhóm 2: Nợ cần chú ý, gồm các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

– Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn, gồm các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;

– Nhóm 4: Nợ nghi ngờ, gồm các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;

– Nhóm 5: Nhóm nợ có khả năng mất vốn, bao gồm các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.

Nhóm nợ xấu trên hệ thống CIC

Thông thường, gần đến ngày hạn trả nợ, ngân hàng hoặc công ty tài chính sẽ thông báo cho chủ thẻ qua tin nhắn vào số điện thoại/email mà họ đăng ký trên hồ sơ cấp thẻ tín dụng. Ngoài ra, sao kê dư nợ thẻ, thời hạn thanh toán cho chủ thẻ hàng tháng qua email. Thời gian phải trả nợ thẻ tín dụng được tính từ lúc sao kê tới hạn được nhắc trong sao kê (thông thường trước 15 ngày). Do đó, chủ thẻ cần để ý thông báo để trả nợ thẻ tín dụng đúng hạn.

Bởi lý do này mà nhiều người đã lựa chọn dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng 365 của chúng tôi bởi: phí rút tiền (đáo hạn thẻ) thấp sẽ dao động từ 1% – 1,5% và rút 100% hạn mức, không có nợ xấu trong lịch sử tín dụng, không phải chịu mức phí phạt trả chậm của ngân hàng/công ty tài chính; không phải đóng số tiền tối thiểu mỗi tháng cho ngân hàng; thanh toán hết 100% số nợ với ngân hàng, nâng cao uy tín và được hưởng ưu đãi từ ngân hàng như: cashbank tiền mặt, voucher…..

Bảng phí dịch vụ: